Jag har skapat en excel-fil för att kunna ha kontroll på elförbrukning och kostnad.

Daglig inmatning av förbrukning ger bl.a. en prognos på månadens kostnad.

Vill någon ha excel-mallen så skickar jag den gärna. Skriv epost i kommentars fältet i så fall.

Se exempel..