Musikquiz
Vi tänkte ha musikquiz på lördag den 27 aprilkl 18.00, men för att det ska kunna genomföras behöver vi veta hur många som kommer. Skicka ett sms till Kerstin Henriksson 070-974 8080 ochberätta om du kommer senast 25 april. Vi behöver nog vara minst 10 personer.