Här kan du betala medlemsavgift till Kårbergs kulturförening.

Avgiften är 200:- för en medlem eller 300:- per familj.

OBS: Glöm inte att skriva din adress på meddelanderaden!

Du kan också använda bankgironummer 5589–2087