Närvarande:

Kent Lindberg, Yvonne Lindberg, Maria Karlsson, Anette, Kerstin Henriksson, Sven-Åke Henriksson.

Frånvarande:

Lena Thorin.

Kerstin Henriksson valdes tidigare till ordförande av årsmötet.

Kent Lindberg blir ny vice ordförande.

Sven-Åke Henriksson blir ny sekreterare.

Lena Thorin kvarstår som kassör.

Maria Karlsson kvarstår som styrelseledamot.

Anette kvarstår som styrelseledamot.

Yvonne Lindberg blir ny styrelseledamot.

Nästa styrelsemöte kallas till vid senare datum i mars.

Vid protokollet: Sven-Åke Henriksson.