Sammanställning av svar på enkät enligt 20231029_Enkät.docx. 16 inlämnade.

1:                         Är du medlem?

11 st. av 16 är medlemmar.

2:                         Vad tycker du om aktiviteterna/evenemangen som KKF arrangerar?

15 av 16 svarade allt från ”Ok”, ”Bra”, ”Jättebra”, ”Bra aktiviteter för många olika grupper”, ”Ambitiöst” och även ”Lite väl ambitiöst”.

3:                         Saknar du något arrangemang? I så fall vad?

10 av 16 svarade på den frågan. De flesta svarade nej men det finns önskningar så som sång, musik, allsång och även att det ordnas mer till männen.

4:                         Tycker du att informationen inför våra arrangemang är bra?

15 av 16 svarade ja på den men det fanns även någon ok.

5:                         Hur skulle du vilja ha informationen om vad som är planerat?

10/16 svarade ”Som nu (som förut)”, någon i ”Brevlåda”, ”Hemsida”.

6:                         Hur tycker du att bemötandet är när du kommer på ett evenemang?

14 av 16 svarade. Dom flesta svarade ”Bra”, ”Välkomnade”, ”Trevligt”.

                             Det fanns någon som hade hört klagomål att vissa bemötts av sura miner och känt sig ovälkomna.

7:                         Hur tycker du att du blir bemött när du ställer frågor till oss?

13 av 16 svarade. De flesta svarade ”Bra”, ”Ok”

                             Fanns även att man inte behövt ställa någon fråga.

8:                         Hur tycker du att caféet på torsdagar fungerar?

14 av 16 svarade. Många svarade ”Bra”, ”Trevligt”, ”Roligt att så många kommer”, ”En samlingsplats”, ”Gott fika och bra att det finns smörgåsar”.

Övrigt:              

Kerstin Karlsson skulle kunna tänka sig att läsa de olika intervjuer hon gjort med gamla kårbergare, om intresse.

                             Spelkvällar på dag så fler kan komma.

En kort sammanfattning:

                             Föreningen har fått mycket bra kritik. Vi gör ett fantastiskt jobb.

                             Vi fick in några tipsönskningar från några som skulle vara bra att veta om.

  • En presentation av vilka som sitter i styrelsen.
  • En presentation av arbetsgruppen.
  • Information om hur vi får föreningen att gå ihop ekonomiskt. Till exempel vilken är vår största inkomst.
  • Att man kan få veta vem som är ansvarig för en aktivitet/arrangemang även om det går under föreningen.