Öppet hus

Öppet hus i kulturföreningens lokal med möjlighet att lämna kommentarer/önskemål om aktiviteter